Kontaktné informácie


Chcete sa nás niečo opýtať? Chcete náš tím podporiť? 
 
+421 903 603 303 (Igor Bilák)
bilak@ikaro.sk